Bieżące informacje

Nieletni sprawca czynów karanych w rękach policjantów

Data publikacji 18.02.2021

Funkcjonariusze kryminalni Komisariatu Policji w Chojnowie, na podstawie pracy operacyjnej i zebranego materiału dowodowego, udowodnili 14-letniemu wychowankowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego popełnienie wielu czynów karalnych. Sprawca usłyszał także zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta jakiego dopuścił się podczas zatrzymania. Sąd Rejonowy w Złotoryi wydał postanowienie o umieszczeniu młodocianego przestępcy w schronisku dla nieletnich.

Chojnowscy policjanci prowadzili poszukiwania nieletniego, który samowolnie oddalił się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Patrolując ulice miasta jeden z funkcjonariuszy Ogniwa Prewencji zauważył wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i niezwłocznie mundurowi podjęli interwencję. 14-latek nie chciał jednak się podporządkować wydawanym poleceniom, szarpał i uderzał policjanta naruszając tym samym nietykalność funkcjonariusza wykonującego obowiązki służbowe. Sprawnie został zatrzymany i osadzony w Policyjnej Izbie Dziecka.
Okazało się, że pomimo młodego wieku, to jest wysoce zdemoralizowany i ucieczki to nie jedyne co miał na sumieniu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie nieletniemu kilkudziesięciu zarzutów dotyczących kradzieży, włamań, kierowania gróźb karalnych i posiadania środków odurzających. Straty jakie spowodował opiewają na kwotę ponad 12 tys. złotych.
Na czas toczącego się postępowania Sąd Rejonowy w Złotoryi wydał postanowienie o umieszczeniu młodocianego przestępcy w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy.

Jeśli przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, a inne środki wychowawcze  okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji, to Sąd może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.

asp. Anna Grześków

Powrót na górę strony
Polska Policja