Bieżące informacje

Podsumowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie legnickim w lutym 2021 roku

Legniccy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w lutym 2021 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy powiatu legnickiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W lutym br. mieszkańcy powiatu legnickiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 152 zgłoszeń, z czego 67 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 30 miejsc nieprawidłowego parkowania, 14 punktów kłusownictwa, 13 niewłaściwa infrastruktura drogowa, 8 dzikich wysypisk śmieci, 7 miejsc spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, kolejne zgłoszenia dotyczyły:
- złej organizacji ruchu - 3,
- akty wandalizmu – 2,
- miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 2,
- używania środków odurzających - 2,
- nielegalnych rajdów samochodowych - 1,
- niszczenia zieleni – 1,
- wałęsających się bezpańskich psów -1,
- znęcania się nad zwierzętami – 1
W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w lutym br., policjanci potwierdzili 88 zgłoszeń.
Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania.

Legniccy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

podkom. Jagoda Ekiert

 

  • mapa
Powrót na górę strony
Polska Policja