Bieżące informacje

Szukasz stabilizacji zatrudnienia i przyzwoitych zarobków... Zostań legnickim policjantom.

Data publikacji 06.04.2021

Jeśli zawsze chciałeś pomagać drugiemu człowiekowi, jesteś odważny, uczciwy, chcesz mieć przyzwoite zarobki i stabilizację zatrudnienia? Wstąp w nasze szeregi i zostań legnickim policjantem. To wyjątkowa, wymagająca służba, dająca jednocześnie dużo satysfakcji i szerokie możliwości rozwoju.

Na wszystkich kandydatów do służby w policji czeka trudna i odpowiedzialna służba, pełna wyzwań, braku monotonii oraz emocji, których nie zapewni Ci żadna inna praca w cywilu. Służba która daje przyzwoite zarobki, stabilizację zatrudnienia, bezpłatne szkolenia oraz szeroką możliwość rozwoju zawodowego oraz awansów. Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji. Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

To są podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej możesz uzyskać e-mail oficer.prasowy@legnica.wr.policja.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 47 874 15 07.

podkom. Jagoda Ekiert

Powrót na górę strony
Polska Policja