Bieżące informacje

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ OSZUSTOM ! – APEL LEGNICKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 29.04.2021

Osoby starsze cały czas są na celowniku oszustów, którzy bez skrupułów wykorzystują ich bezradność, podeszły wiek i łatwowierność. Najpopularniejsze metody to: na wnuczka, pracownika administracji lub na policjanta. Apelujemy do ludzi młodych, żeby informowali swoich rodziców, dziadków, sąsiadów o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość i zabrać im wszystkie oszczędności.

Ofiarami przestępców działających metodą „na wnuczka” czy „na policjanta" padają głównie osoby starsze.
Sprawcy podszywając się pod członka rodziny bądź policjanta wyłudzają pieniądze, które często stanowią oszczędności całego życia. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych przed oszustami. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę w jaki sposób działają sprawcy oszustw i jak nie stać się ich ofiarą. Przestępcy jednak modyfikują swoje działania.
Oprócz oszustw "na wnuczka" często wykorzystywaną przez nich metodą jest tzw. kradzież „na policjanta”.  Sprawcy wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze od starszych osób.

Sposób działania oszustów

Najpierw wykonują telefon podając się za członka rodziny (najczęściej wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos chorobą, a następnie proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze, które ma przekazać osoba, do której dzwonią mają zostać wykorzystane na pokrycie szkód po wypadku drogowym, na ważną operację czy na zakup samochodu. Oszuści w trakcie rozmowy umiejętnie manipulują rozmówcą tak, by uzyskać o nim jak najwięcej informacji.

Chwilę po zakończeniu rozmowy z podszywającym się za członka rodziny oszustem do ofiary dzwoni kolejna osoba podająca się za funkcjonariusza CBŚ lub policji, podaje wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby pokrzywdzony wypłacił określoną sumę pieniędzy z banku i przekazał ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta.

W trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie pozwalają im zastanowić się, czy sprawdzić informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Wskazują, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna i może paść łupem oszustów. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają z oszczędnościami ofiary.

Legnicka Policja apeluje i radzi:

Policjanci po raz kolejny przypominają, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Zwracamy się z apelem do osób młodych- informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają  samotnie.

podkom. Jagoda Ekiert

Powrót na górę strony
Polska Policja