Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CHCESZ MIEĆ STABILNE ZATRUDNIENIE ORAZ STAŁY ROZWÓJ ZAWODOWY I PONAD 5 TYS. ZŁOTYCH WYNAGRODZENIA? ZOSTAŃ LEGNICKIM POLICJANTEM

Data publikacji 28.09.2023

Szukasz stabilnej i ciekawej pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem, dzięki której będziesz stale podnosić swoje kwalifikacji i nieustannie się rozwijać? Nie czekaj i złóż wymagane dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Wynagrodzenie to 4930 zł. netto, a jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, to Twoja pensja będzie wynosić 5300 zł. netto.

Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli Ci na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy. Różnorodność pracy w kilku wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, nieletnich, przestępstw gospodarczych, pododdziały kontrterrorystyczne i inne)  na stanowiskach umożliwiających rozkwit indywidualnych predyspozycji. Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo. Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania.
Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, kreatywną i potrafisz pracować w zespole to już dziś wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. Asnyka 3. Wstępując w nasze szeregi na początku otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 4930 zł. netto a jeśli nie ukończyłeś 26 lat to zarobki kształtują się na poziomie 4300 zł. netto. Z nami nie będziesz się nudzić.

Przypominamy, że służbę w szeregach Policji może pełnić osoba:

  • posiadająca polskie obywatelstwo,
  • posiadająca nieposzlakowaną opinię,
  • nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Więcej informacji znajduje się pod adresem poniżej:

Zostań jednym z nas! - Służba w Policji - Policja Dolnośląska

Zespół Komunikacji Społecznej

KMP w Legnicy

 

Powrót na górę strony