Bieżące informacje

CZY WIESZ JAK SIĘ ZACHOWAĆ, BĘDĄC UCZESTNIKIEM ZDARZENIA DROGOWEGO?

Właściwe zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego czy kolizji jest niezwykle istotne i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestniczących osób. Czy wiemy jednak jak się właściwie zachować? Kiedy należy wezwać policję? Czy mamy obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym? Legniccy policjanci przekazują ważne informacje, o których powinien wiedzieć każdy uczestnik ruchu drogowego.

Obowiązki i uprawnienia uczestników ruchu drogowego przede wszytkim określone są w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą każdej z osob poruszającej się po drodze, bez względu czy to jest pieszy, rowerzysta, czy kierujący. Właściwa reakcja na miejscu zdarzeń drogowych pozwala na szybkie udzielenie pomocy osobom poszkodowanym oraz zapewnia bezpieczne poruszanie sie po drodze innym uczestnikom ruchu.

Podczas wypadku drogowego: 

należy oznakować miejsce zdarzenia (obowiązkowym wyposażenim pojazdów jest trójkąt ostrzegawczy), by ostrzec uczestników ruchu o zagrożeniu i utrudnieniach, a tym  samym zapewnić bezpieczeństwo dla siebie i innych w miejscu zdarzenia;
zawiadomić odpowiednie służby ( numer alarmowy 112), a następnie udzielić ofiarom niezbędnej pomocy do czasu przyjazdu ratowników i pod żadnym pozorem nie przemieszczać pojazdów;
w momencie, gdy jesteśmy zmuszenie oddalić się z miejsca by powiadomić służby, należy wrócić na miejsce zdarzenia.

W sytuacji, gdy w zdarzeniu drogowym nie ma osób rannych: 

należy zatrzymać pojazd w takim miejscu, by nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa i utrudnień w ruchu drogowym; 
gdy jeden z uczestników jest nietrzeźwy lub okoliczności wskazują, że zostało popełnione inne przestępstwo obowiązkowo należy wezwać policję;
Pamiętajmy! Uczestnik zdarzenia drogowego ma obowiązek podać swoje dane personalne i dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczeniowa odnośnie odpowiedzialności cywilnej.      

Jeżeli okoliczności zdarzenia drogowego nie budzą wątpliwości co do winy, można taką sytuację rozwiązać bez udziału patrolu policji. Należy wówczas sporządzić oświadczenie przez sprawcę kolizji, najlepiej w dwóch egzemplarzach, umieszczając w nim: 

datę, miejsce, godzinę i okoliczności zdarzenia;
markę numery rejestracyjne pojazdów;
dane kierujących;
dane właściciela, firmy ubezpieczeniowej OC.
Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy, że od naszej postawy i zachowania  zależy bezpieczeństwo i porządek na drodze. 

mł. asp. Anna Tersa

Powrót na górę strony