Bieżące informacje

Szukasz stabilizacji zatrudnienia i przyzwoitych zarobków...Zostań legnickim policjantem

Data publikacji 24.05.2022

Szukasz stabilnej i ciekawej pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem, dzięki której będziesz stale podnosić swoje kwalifikacji i nieustannie się rozwijać? Nie czekaj i złóż wymagane dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy. Twoje wynagrodzenie wyniesie 3880,31 zł netto, a jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, to Twoja pensja będzie wynosić 4223,31 zł netto.

Na wszystkich kandydatów do służby w policji czeka trudna i odpowiedzialna służba, pełna wyzwań, braku monotonii oraz emocji, których nie zapewni Ci żadna inna praca w cywilu. Służba która daje przyzwoite zarobki, stabilizację zatrudnienia, bezpłatne szkolenia oraz szeroką możliwość rozwoju zawodowego oraz awansów. Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji. Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

    • posiadająca polskie obywatelstwo o nieposzlakowanej opinii,
    • nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    • korzystająca w pełni z praw publicznych,
    • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
    • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
    • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
    • mężczyźni powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczególowych informcji możesz dowiedzieć się osobiście przychodząc do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. A.Asnyka 3 w Zespole Kadr i Skolenia lub pod numerwem telefonu 47 874 15 07.

asp. Krzysztof Oleniacz

Powrót na górę strony