Bieżące informacje

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS, WSTĄP DO POLICJI!

Data publikacji 04.08.2022

Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, jesteś odpowiedzialny, kreatywny i potrafisz pracować w zespole, a od zawsze marzysz o pracy w mundurze, to nie czekaj i wstąp szeregi Policji. Zapewnimy stabilną i ciekawą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, dzięki której będziesz stale podnosić swoje kwalifikacje i nieustannie się rozwijać. Twoje wynagrodzenie wyniesie 3880,31 zł netto, a jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, to Twoja pensja będzie wynosić 4223,31 zł netto.

Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy prowadzony jest cały rok. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli Ci na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy. 

Różnorodność pracy w kilku wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, nieletnich, przestępstw gospodarczych, pododdziały kontrterrorystyczne i inne),  na stanowiskach umożliwiających rozkwit indywidualnych predyspozycji. 

Zapewniamy służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo. Praca w cywilu nie zapewni Ci tylu możliwości zdobywania wiedzy i doświadczenia, a także odbycia wielu szkoleń we wszystkich obszarach działania. 

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, kreatywną i potrafisz pracować w zespole to już dziś wypełnij niezbędne dokumenty i złóż w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy przy ul. Asnyka 3. Wstępując w nasze szeregi na początku otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 3880,31 zł netto a jeśli nie ukończyłeś 26 lat to zarobki kształtują się na poziomie 4223,31 zł netto. Z nami nie będziesz się nudzić.

Przypominamy, że służbę w szeregach Policji może pełnić osoba:

    • posiadająca polskie obywatelstwo o nieposzlakowanej opinii,
    • nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    • korzystająca w pełni z praw publicznych,
    • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
    • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
    • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
    • mężczyźni powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/prac/sluzba-w-policji/20287,Zostan-jednym-z-nas.html

Powrót na górę strony