Bieżące informacje

„Dzień dobry, tu policja. Prowadzimy tajną akcję…” Funkcjonariusze ostrzegają o oszustwach dokonywanych na szkodę seniorów

Data publikacji 04.08.2022

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ostrzegają o oszustwach dokonywanych metodą „na policjanta”, „na wnuczka” lub „na pracownika administracji”. W dalszym ciągu przestępcy wykorzystują bezradność, podeszły wiek, łatwowierność i stan zdrowia osób starszych. Prosimy o przekazywanie informacji rodzicom, dziadkom, sąsiadom, a szczególnie osobom mieszkającym samotnie o możliwości wykorzystania ich życzliwości i zaufania do popełnienia przestępstwa na ich szkodę.

Pomimo tego, że świadomość seniorów znacznie wzrosła, to nie zniechęciło oszustów i robią wszystko co w ich mocy, żeby swoje działania przestępcze jak najbardziej uwiarygodnić. Sprawcy coraz częściej wykorzystują zaufanie społeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzają pieniądze metodą „na policjanta”.

Ofiarami przestępców padają głównie osoby starsze, schorowane czy też mieszkające samotnie. Sprawcy podszywając się pod policjanta bądź członka rodziny i wyłudzają pieniądze, które często stanowią oszczędności całego życia. 

Metoda „na policjanta” jest uważana za bardziej wiarygodną przez osoby pokrzywdzone. Dzwoniący podaje się za funkcjonariusza CBŚP lub policji, podaje wymyślone nazwisko, a nawet numer odznaki. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że nieznana osoba ma dostęp do danych w jednym z banków i pieniądze rozmówcy są zagrożone a następnie przestępca informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby pokrzywdzony wypłacił określoną sumę pieniędzy z banku i przekazał ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta. W trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej sprawcy oszustw wywierają na ofiarach również presję czasu. Nie pozwalają im zastanowić się, czy sprawdzić informacji o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców. Wskazują, że gotówka przechowywana na koncie nie jest bezpieczna i może paść łupem oszustów. Czasem pieniądze, które ma przekazać osoba, do której dzwonią mają zostać wykorzystane na pokrycie szkód po wypadku drogowym, na ważną operację czy na zakup samochodu. 

Z uwagi na zaufanie, jakim społeczeństwo darzy Policję, podawane dane przez oszusta nie są w żaden sposób weryfikowane, bo wydają się w pełni wiarygodne. Zazwyczaj Oszuści w trakcie rozmowy umiejętnie manipulują rozmówcą tak, by uzyskać o nim jak najwięcej informacji. Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestępcy znikają z oszczędnościami ofiary. Takie zachowanie natychmiast powinno obudzić czujność seniora, który po zakończonej rozmowie i odłożeniu słuchawki telefonu powinien skontaktować się z najbliższą jednostką policji  i poinformować o takim zdarzeniu. 

Apelujemy!

Funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Policjanci NIGDY nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
Prosimy o informowanie wszystkich seniorów o możliwości wyłudzenia od nich pieniędzy. Powiedzmy im jak się zachować w przypadku, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie dużej ilości gotówki. Starajmy się zwrócić uwagę na ich łatwowierność i zaufanie jakim darzą obce osoby. 

Powrót na górę strony