Dane teleadresowe

Dane teleadresowe Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 16.09.2020

Komenda Miejska Policji w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Asnyka 3-5

Oficer Dyżurny

Telefon: 47 87 415 20, 47 87 415 22, Faks: 47 87 415 25

e-mail: dyzurny@legnica.wr.policja.gov.pl

Wydziały Komendy Miejskiej Policji w Legnicy:

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy

Telefon: 47 87 415 10, Faks: 47 87 415 25

e-mail: komendant@legnica.wr.policja.gov.pl

Pełnomocnik Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Telefon: 47 87 415 27, Faks: 47 87 415 25

e-mail: iod.kmp@legnica.wr.policja.gov.pl

Zespół Kontroli

Telefon: 47 87 415 17, 47 87 415 14, Faks: 47 87 415 25

e-mail: zespol.kontroli@legnica.wr.policja.gov.pl

Oficer Prasowy

Telefon: 47 87 415 74, Faks: 47 87 415 25

e-mail: oficer.prasowy@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Prewencji

Telefon: 47 87 417 14, Faks:

e-mail: wydzial.prewencji@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego

Telefon: 47 87 418 60 Faks: 47 87 418 65

e-mail: naczelnik.wpi@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Rewiru Dzielnicowych

Telefon: tel.47 87 417 10 Faks: 47 87 418

e-mail: naczelnik.prewencja@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Sztab Policji

Telefon: 47 87 415 50 Faks: 47 87 415 25

e-mail: naczelnik.sztab@legnica.wr.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Imprez Masowych

Telefon: 47 87 415 50, 47 87 415 56 Faks: 47 87 415 25

e-mail: ppk@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

Telefon: 47 87 418 30, Faks 47 87 418 35

e-mail: naczelnik.wrd@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Telefon: 47 87 415 80, Faks: 47 87 415 85

e-mail: naczelnik.pg@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału Wspomagającego

Telefon: 47 87 414 60, Faks: 47 87 414 65

e-mail: naczelnik.wspomagajacy@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Telefon: 47 87 415 30, Faks: 47 87 415 35

e-mail: naczelnik.zycia@legnica.wr.policja.gov.pl

Sekretariat Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Telefon: 47 87 414 30, Faks: 47 87 414 35

Sekretariat Wydziału ds. Nieletnich i Patologii

Telefon: 47 87 418 60, Faks: 47 87 418 65

e-mail: naczelnik.nieletnich@legnica.wr.policcja.gov.pl

Biuro Podawcze

Telefon: 47 87 415 96, Faks: 47 87 415 15

Poczta Specjalna

Telefon: 47 87 413 08, Faks: 47 87 415 15

Jednoosobowe stanowisko ds. BHP

Telefon: 47 87 414 64

Powrót na górę strony