Skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 15.09.2020

Komenda Miejska Policji w Legnicy uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 poz. 971 ze zm.) Komenda Miejska Policji w Legnicy uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu ePUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z Komendą Miejską Policji w Legnicy należy przeprowadzić następujące czynności:

Dokonać rejestracji i logowania na platformie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, aby rozpocząć załatwianie sprawy.
Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.
Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

 

Powrót na górę strony