Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Data publikacji 15.09.2020

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Legnicy:

Kierownictwo Komendy stanowią:

Komendant;
I Zastępca Komendanta;
Zastępca Komendanta.

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział Wspomagający

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział Prewencji

Wydział Sztab Policji

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Patrolowo-Interwencyjnego

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział ds. Nieletnich i Patologii

Zespół Kontroli

Zespół Komunikacji Społecznej

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny pracy

Komisariaty Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Komisariat Policji w Chojnowie

Posterunek Policji w Prochowicach

 

 

 

 

Powrót na górę strony