Praca na stanowiskach cywilnych - Komenda Miejska Policji w Legnicy

Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 23.09.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne:

Wydział Wspomagający realizuje zadania komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy przez:

1). Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KMP

tel. 47 87 415 09

Od 1 czerwca 2016r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: http://nabory.kprm.gov.pl Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

2). Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

tel. 47 87 415 09

tel. 47 87 414 60

Przepisy prawne :

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm. )

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2014 r. poz. 1111 ze zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. 2009 nr 211 poz. 1630 )

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. nr 27, poz.134 z późn. zm. )

Powrót na górę strony